Monique Bezemer

Voor psychologische behandeling en relatietherapie

Tarieven

Individueel consult 50 minuten: € 100,-

Partnerrelatie consult 60 minuten: € 130,-

Supervisie/leertherapie 45 minuten : € 80

Buiten kantoortijden: +€20,-

In het noodzakelijke geval van een telefonisch consult of e-mail consult wordt per (deel van) 15 minuten 30,- euro in rekening gebracht.

Annuleren kan tot 48 uur van te voren kosteloos. Daarna word het gehele sessiebedrag in rekening gebracht

Voor tariefbepaling de eisen van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) als richtlijn gehanteerd.